3 offentlige møder under hovedoverskriften

"Demokrati i Danmark,

demokrati i Europa"

 

 

24. april 1999, kl. 14.00-18.00

28. maj 1999, kl. 16.00-20.00

4. juni 1999, kl. 16.00-20.00

 

 

Om emnet

Et demokrati vil aldrig være helt åbent. Der vil altid være møder, hvor politikere kan diskutere tingene, uden at folk udenfor kan høre, hvad der bliver sagt.

Men folk har krav på at vide, hvad der besluttes, og hvorfor de enkelte politikere stemmer, som de gør. Derfor er møderne i Folketingssalen altid åbne. Og når et udvalg laver betænkning om et lovforslag, får man altid at vide, hvad de enkelte medlemmer af udvalget går ind for.

I EU er Parlamentets møder også åbne, men Parlamentet har endnu ikke så stor magt. Det egentlige parlament er Ministerrådet. Og dets møder er lukkede. Når der stemmes med kvalificeret flertal om et direktiv eller en forordning i selve Ministerrådet, får man oplyst, hvem der har stemt hvad.

De fleste direktiver og forordninger vedtages uden formel afstemning.

En tredjedel af alle danske love vedtages på baggrund af direktiver fra EU. Hertil kommer de hundreder af love, som EU-systemet vedtager på egen hånd.

Flere spørgsmål vil blive rejst, f.eks.:

- Hvis en dansk lov og en EU-lov strider mod hinanden, hvilken lov gælder så?

- Bliver EU-Parlamentet ligestillet med Ministerrådet i lovgivningen?

- Indføres der åbenhed i lovgivningen og forvaltningen?

 

Nordvestjysk Folkecenter

Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi er en privat, selvejende institution, ledet af 11 bestyrelsesmedlemmer. Vi får vores indtægter fra staten og via projekter fra myndigheder, virksomheder og internationale organisationer. Omsætningen har i en årrække ligget på 10-14 mio. kroner.

Vi arbejder inden for tre hovedområder: Vedvarende energiteknikker, landøkologi og udlandsvirksomhed. De to sidstnævnte områder har i de seneste år været i vækst, hvorfor der nu sker en udbygning af centeret til også at omfatte et landøkologisk center og kursuscenteret SkibstedFjord.

SkibstedFjord, Nordisk Centrum for Debat og Udvikling's formål er

"...gennem afholdelse af uddannelseskurser og træningsprogrammer at udbrede kendskabet til ressourcebevarende og miljøbeskyttende teknologi. Endvidere gennem afholdelse af seminarer, træf og konferencer med national og international deltagelse at danne ramme for fremlæggelse, diskussion og drøftelse af ny forskning og nye ideer indenfor vedvarende energi- og miljøteknologi til fremme af udviklingen hen imod en bæredygtig verden".

 

Den 24. april kl. 14.00-18.00. Tingmøde:

Seniorpolitik i Danmark og Europa, Verdensuniversitetet som ledestjerne.

V/Aage Rosendal, tidl. forstander for Verdensuniversitetet i Skyum.

Medvirkende og ordstyrer: forstander Preben Maegaard.

Kl. 17.00 er der mulighed for at købe et måltid tilberedt af årstidens afgrøder, kaffe, the, kage (40,- kr.).

Tingmødet afholdes i det nyindrettede værelse, NEC-corner, SkibstedFjord, Nordisk Centrum for Debat og Udvikling.

 

Den 28. maj kl. 16.00-20.00:

Demokratisk udvikling i EU. V/Johannes Lebech, Holstebro, landsformand for Det Radikale Venstre.

Hvorfor kan vi selv? V/Tom Kirk, Skinnerup, landmand.

Moder Danmark, fader Europa. V/Gunnar Iversen, Sindrup, forfatter.

Medvirkende og ordstyrer: Journalist Carsten Hougaard, Thisted Dagblads lokalredaktion i Hurup.

Kl. 19.00 er der mulighed for at købe et måltid tilberedt af årstidens afgrøder, kaffe, the, kage (40,- kr.).

 

Den 4. juni kl. 16.00-20.00:

"Unge og ældres bud på demokrati i Danmark og Europa"

Demokrati som undervisningsfag. V/Kurt Willumsen, Uldum, højskolelærer på Uldum Højskole.

Erfaringer med demokrati. V/Karl Otto Meyer, Sydslesvig.

Europa set fra en ø i Danmark. V/Knud Sørensen, Nykøbing Mors, forfatter.

Medvirkende og ordstyrer: Jørgen Kjeldsen, Villerslev, medlem af Sydthy Kommunalbestyrelse.

Kl. 19.00 er der mulighed for at købe et måltid tilberedt af årstidens afgrøder, kaffe, the, kage (40,- kr.).

 

Praktiske informationer:

Alle møderne afholdes i Folkecenterets nye bygning

SkibstedFjord, Nordisk Centrum for Debat og Udvikling.

Arrangementerne er støttet af Nævnet vedrørende EU-oplysning

og arrangeret i samarbejde med Thisted Dagblad i Hurup.

Arrangementerne er gratis.

Der er mulighed for at købe mad, kaffe, the, kage (40,- kr.).

Evt. afhentning på stationerne i Ydby eller Hurup.

Vedrørende evt. overnatning kan vi tilbyde madrasser på gulvet.

 

 

Kontaktperson: Jane Kruse

Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi

Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby

7760 Hurup Thy

Tlf. 9795 6600

Fax. 9795 6565

E-mail: info*folkecenter.dk

Homepage: http://www.folkecenter.dk